Waarom 'Buro Mozes'?

Ik heb voor deze naam gekozen omdat de Mozes in de bijbel mij inspireert.
Hij krijgt van God de opdracht het volk uit de slavernij van Egypte te leiden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar Mozes gaat, met hulp van
Aaron, in opdracht van Zijn God. Er gebeuren wonderlijke dingen tijdens die reis, God zorgt maar laat tegelijk niet met Zich spotten. Uiteindelijk komt het volk in het beloofde land maar zonder Mozes. God is niet van hem afhankelijk, God is niet van mij afhankelijk maar gaat Zijn plan met de gemeente.

Mozes vervult een middelaarsrol tussen God en het volk. Ik zie het jeugdwerk niet (alleen) als een optelsom van werkvormen en goed beleid. Ten diepste is de basis het gaan in de weg van God. Mijn passie, doel en verlangen is dat kinderen en jongeren God leren kennen en Hem gaan volgen. Dat ze de man/vrouw worden die God in gedachten had toen Hij hen schiep.

Daarnaast is de naam 'Buro Mozes' een eerbetoon aan mijn lieve en dappere zusje Saskia. In de zomer van 2013 is zij na een lange tijd van ziek zijn overleden. Ik noemde haar altijd 'mijn dappere Mozes' naar het verhaal van Mozes die bidt voor de Amalekieten terwijl Aaron en Hur hem ondersteunen. (Exodus 17). Haar leven en sterven hebben mijn leven voorgoed in het perspectief van de Eeuwige en de eeuwigheid geplaatst!