Referenties

Wim van Oostende 
(voormalig) centrale jeugdouderling Hervormde Gemeente Putten,

In de jaren waarin ik met Petra heb gewerkt heb ik genoten van de manier waarop zij passie, visie, liefde en betrokkenheid in haar werk combineert.
Op die basis vertaalde ze ideeën naar beleid, coachte ze jeugdwerkers en organiseerde ze toerustings- en thema-avonden.
Onder andere, want ik heb het idee dat daarmee lang niet alles is gezegd.
Ik heb genoten van de samenwerking met Petra en haar enthousiasme dat ze telkens op anderen overbracht. 

Christa Visser
Jeugdouderling Protestantse Gemeente Harderwijk

Petra is als professioneel jeugdwerker twee jaar verbonden geweest aan de Protestantse Gemeente te Harderwijk. Vol enthousiasme en gedrevenheid heeft zij daar vrijwillige jeugdwerkers gestimuleerd en toegerust om het jeugdwerk te verdiepen. Daarbij heeft Petra de jeugdwerkers uitgedaagd door elke keer de vraag te stellen waarom ze de dingen doen zoals ze die doen, wat willen ze bereiken? Dit deed zij op een creatieve manier maar wel zodat de jeugdwerkers ook daadwerkelijk ervaarden dat ze vanuit de Bron mogen putten. Petra straalt haar eigen geloofsovertuiging uit en heeft veel Bijbelkennis. Hier heeft Petra de gehele gemeente in meegenomen, jong en oud. Petra zoekt de verbinding en is goed in staat om contacten aan te gaan, zowel binnen als buiten de gemeente. Door haar kennis van actuele ontwikkelingen op geloofsgebied, is Petra in staat om vernieuwing aan te brengen. Daarbij durft zij ‘out of the box’ te denken.
Het was enorm plezierig om met Petra samen te werken.

Melanda Bouw
Jeugdouderling Gereformeerde Kerk Voorthuizen

Afgelopen maart 2017 is Petra bij ons geweest om een avond te houden voor alle jeugdwerkers van onze gemeente. Dit was een leerzame en plezierige avond. Op een interactieve manier heeft zij ons meegenomen hoe we meer verbinding kunnen maken met de jeugd van onze gemeente. We kregen de ruimte om na te denken over waarom we het jeugdwerk doen, wat ons inspireert en hoe we vorm kunnen geven aan het jeugdwerk op onze eigen manier. 

Bedankt voor je leuk en inspirerende avond!